Осы дербес деректердің құпиялылық саясаты (бұдан әрі – құпиялылық саясаты) осы Құпиялылық саясатының мәтіні орналастырылған сайт пайдаланушы туралы ала алатын барлық ақпаратқа, сондай-ақ онда орналастырылған кез келген бағдарламалар мен өнімдерге қатысты қолданылады.

1. ТЕРМИНДЕРДІҢ АНЫҚТАМАСЫ

1.1 Осы Құпиялылық саясатында келесі терминдер қолданылады:

1.1.1. «Сайт әкімшілігі» – сайтты басқаруға оның атынан әрекет ететін, дербес деректерді өңдеуді ұйымдастыратын және (немесе) жүзеге асыратын, сондай-ақ дербес деректерді өңдеу мақсаттарын, өңдеуге жататын дербес деректердің құрамын, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалатын әрекеттерді (операцияларды) айқындайтын уәкілетті қызметкерлер.

1.1.2 «Дербес деректер» – тікелей немесе жанама айқындалған немесе айқындалатын жеке тұлғаға (дербес деректер субъектісіне) қатысты кез келген ақпарат.

1.1.3. «Дербес деректерді өңдеу» — жинауды, жазуды, жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, өзгертуді), алуды, пайдалануды, беруді (таратуды, ұсынуды, қол жеткізуді) қоса алғанда, автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе осындай құралдарды пайдаланбай жасалатын кез келген іс-әрекет (операция) немесе іс-әрекеттер (операциялар) жиынтығы, жеке деректерді иесіздендіру, бұғаттау, жою.

1.1.4. «Дербес деректердің құпиялылығы» — Сайт әкімшілігінің жеке деректер субъектісінің келісімінсіз немесе басқа заңды негізсіз оларды қасақана таратуға жол бермеу туралы міндетті талап.

1.1.5. «Сайт пайдаланушысы (бұдан әрі – Пайдаланушы)» – интернет желісі арқылы сайтқа қолжетімділігі бар және осы сайтты өз мақсаттары үшін пайдаланатын тұлға.

1.1.6. «Cookies» – веб-сервер жіберген және пайдаланушының компьютерінде сақталатын, веб-клиент немесе веб-браузер тиісті сайттың бетін ашуға әрекет жасаған кезде HTTP-сұратуында веб-серверге әр жолы жіберетін деректердің шағын фрагменті.

1.1.7. «IP-мекенжайы» – IP хаттамасы бойынша құрылған компьютерлік желідегі түйіннің бірегей желілік адресі.

2. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

2.1. Пайдаланушының сайтты пайдалануы осы Құпиялылық саясатымен және Пайдаланушының жеке деректерін өңдеу шарттарымен келісуді білдіреді.

2.2. Құпиялылық саясатының шарттарымен келіспеген жағдайда, Пайдаланушы сайтты пайдалануды тоқтатуы керек.

2.3. Осы Құпиялылық саясаты осы сайтқа ғана қолданылады. Сайт әкімшілігі Пайдаланушы осы сайтта қолжетімді сілтемелер бойынша өте алатын үшінші тұлғалардың сайттарын бақыламайды және олар үшін жауапты болмайды.

2.4. Сайт әкімшілігі Сайт пайдаланушысы ұсынатын жеке деректердің дұрыстығын тексермейді.

3. ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ САЯСАТЫНЫҢ МӘНІ

3.1. Бұл Құпиялылық саясаты Сайт әкімшілігінің әртүрлі сұраулары бойынша Пайдаланушы ұсынатын жеке деректерді қасақана жарияламау бойынша Сайт әкімшілігінің міндеттемелерін белгілейді (мысалы, сайтқа тіркелу, тапсырыс беру, хабарламаларға жазылу және т.б.).

3.2. Осы Құпиялылық саясаты шеңберінде өңдеуге рұқсат етілген жеке деректерді пайдаланушы сайттағы арнайы нысандарды толтыру арқылы ұсынады және әдетте келесі ақпаратты қамтиды:

3.2.1. Пайдаланушының тегі, аты, әкесінің аты;

3.2.2. Пайдаланушының байланыс телефоны;

3.2.3. электрондық пошта мекенжайы (e-mail);

3.2.4. Пайдаланушының тұрғылықты жері және басқа да деректер.

3.3. Сайт әкімшілігі сонымен қатар сайт беттеріне кіру барысында автоматты түрде берілетін жеке деректерді қорғауға күш салады:

IP мекенжайы;
cookies-тен ақпарат;
браузер (немесе сайтқа қолжетімділікті жүзеге асыратын өзге бағдарлама) туралы ақпарат;
кіру уақыты;
кірген бет мекенжайлары;
реферер (алдыңғы беттің мекенжайы) және т. б.

3.3.1. сookies-ті өшіру сайтқа кіру мүмкіндігінің болмауына әкеп соғуы мүмкін.

3.3.2. Сайт келушілердің IP мекенжайлары туралы статистика жинайды. Бұл ақпарат техникалық мәселелерді анықтау және шешу, операциялардың дұрыстығын бақылау үшін қолданылады.

3.4. Жоғарыда келісілмеген кез-келген өзге дербес ақпарат (сатып алу тарихы, пайдаланылатын браузерлер мен операциялық жүйелер және т.б.) осы Құпиялылық саясаттың 5.2- және 5.3. тармақтарында көзделген жағдайларды қоспағанда, қасақана жария етуге жатпайды.

4. ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ ЖЕКЕ АҚПАРАТЫН ЖИНАУ МАҚСАТТАРЫ

4.1. Сайт Әкімшілігі Пайдаланушының жеке деректерін келесі мақсаттарда пайдалана алады:

4.1.1. Тапсырысты ресімдеу және (немесе) шарт жасасу үшін сайтта тіркелген пайдаланушыны сәйкестендіру.

4.1.2. Пайдаланушыға сайттың жеке ресурстарына қол жеткізуді қамтамасыз ету.
4.1.3. Пайдаланушымен кері байланыс орнату, соның ішінде сайтты пайдалануға, қызметтерді көрсетуге қатысты хабарламаларды, сұрау салуларды жіберу, Пайдаланушыдан сұрау салулар мен өтінімдерді өңдеу.

4.1.4. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету, алаяқтықтың алдын алу үшін Пайдаланушының орналасқан жерін анықтау.

4.1.5. Пайдаланушы ұсынған дербес деректердің дұрыстығын және толықтығын растау.

4.1.6. Егер Пайдаланушы есептік жазбаны құруға келісім берсе, сатып алу үшін есептік жазба жасаңыз.

4.1.7. Тапсырыс жағдайы туралы сайт пайдаланушысына хабарлама.

4.1.8. Төлемдерді өңдеу және алу, салықты немесе салықтық жеңілдіктерді растау, төлемді даулау, пайдаланушының кредиттік желіні алу құқығын айқындау.

4.1.9. Сайтты пайдалануға байланысты мәселелер туындаған кезде Пайдаланушыға тиімді клиенттік және техникалық қолдау көрсету.

4.1.10. Пайдаланушыға оның келісімімен өнім жаңартуларын, арнайы ұсыныстарды, бағалар туралы ақпаратты, жаңалықтар жіберілімін және сайт атынан немесе сайт серіктестерінің атынан өзге де мәліметтерді ұсыну.

4.1.11. Пайдаланушының келісімімен жарнамалық қызметті жүзеге асыру.

4.1.12 Ұсыныстарды, жаңартуларды немесе қызметтерді алу мақсатында осы сайт серіктестерінің үшінші тарап сайттарына немесе сервистеріне пайдаланушыға рұқсат беру.

5. ЖЕКЕ АҚПАРАТТЫ ӨҢДЕУ ТӘСІЛДЕРІ МЕН МЕРЗІМДЕРІ

5.1. Пайдаланушының дербес деректерін өңдеу мерзімі шектелмей, кез келген заңды тәсілмен, оның ішінде автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе осындай құралдарды пайдаланбай дербес деректердің ақпараттық жүйелерінде жүзеге асырылады.

5.2. Пайдаланушы Сайт әкімшілігінің жеке деректерді үшінші тұлғаларға, атап айтқанда курьерлік қызметтерге, пошта байланысы ұйымдарына, электр байланысы операторларына жария оферта шарты шеңберінде сайтта ресімделген пайдаланушының өтінімдерін орындау мақсатында ғана беруге құқылы екендігімен келіседі.

5.3. Пайдаланушының дербес деректері мемлекеттік биліктің уәкілетті органдарына қолданыстағы заңнамада белгіленген негіздер мен тәртіп бойынша ғана берілуі мүмкін.

6. ТАРАПТАРДЫҢ МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

6.1. Пайдаланушы міндеттенеді:

6.1.1. Сайтты пайдалану үшін қажетті жеке мәліметтер туралы дұрыс және шынайы ақпарат беріңіз.

6.1.2. Осы ақпарат өзгерген жағдайда дербес деректер туралы ұсынылған ақпаратты жаңарту немесе толықтыру.

6.1.3. Сайтта сақталатын өзінің құпия деректеріне қол жеткізуді қорғау үшін шаралар қолдану.

6.2. Сайт әкімшілігі міндеттенеді:

6.2.1. Алынған ақпаратты тек осы Құпиялылық саясатының 4-тармағында көрсетілген мақсаттар үшін пайдаланыңыз.

6.2.2. Осы Құпиялылық саясаттың  5.2. және 5.3. т.т. қоспағанда, Пайдаланушының дербес деректерін жарияламау.

6.2.3. Дұрыс емес дербес деректер немесе заңсыз әрекеттер анықталған жағдайда, тексеру кезеңінде Пайдаланушының немесе оның заңды өкілінің не Дербес деректер субъектілерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілетті органның жүгінген немесе Сұрау салған кезінен бастап тиісті Пайдаланушыға қатысты дербес деректерді бұғаттауды жүзеге асыру.

7. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

7.1. Сайт әкімшілігі осы Құпиялылық саясаты 5.2.,  5.3. және 7.2. т.т. қарастырылған жағдайларды қоспағанда, қолданыстағы заңнамаға сәйкес Пайдаланушының жеке деректерін қасақана жария еткені үшін жауап береді.

7.2. Дербес деректер жоғалған немесе жария етілген жағдайда сайт әкімшілігі бұл құпия ақпарат болған жағдайда жауап бермейді:

7.2.1. Ол жоғалғанға немесе ашылғанға дейін қоғамдық меншікке айналды.

7.2.2. Сайт әкімшілігі оны алған сәтке дейін үшінші тараптан алынды.

7.2.3. Үшінші тұлғалар сайт файлдарына рұқсатсыз кіру арқылы алған.

7.2.4. Пайдаланушының келісімімен жарияланды.

7.3. Пайдаланушы қолданыстағы заңнамаға сәйкес ұсынылған дербес деректердің заңдылығы, дұрыстығы және шынайылығы үшін жауап береді.

8. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ

8.1. Сайт пайдаланушысы мен Сайт әкімшілігі арасындағы қарым-қатынастардан туындайтын даулар бойынша талап арызбен сотқа жүгінгенге дейін талап қою (дауды ерікті түрде реттеу туралы жазбаша ұсыныс) міндетті болып табылады.

8.2. Кінә қоюды алушы кінә қоюды алған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде кінә қоюды қарау нәтижелері туралы өтініш берушіге жазбаша хабарлайды.

8.3. Келісімге қол жеткізілмеген жағдайда дау қолданыстағы заңнамаға сәйкес сот органының қарауына берілетін болады.

8.4. Осы Құпиялылық саясатына және Пайдаланушы мен Сайт әкімшілігі арасындағы қатынастарға қолданыстағы заңнама қолданылады.

9. ҚОСЫМША ШАРТТАР

9.1. Сайт Әкімшілігі Пайдаланушының келісімінсіз осы Құпиялылық саясатына өзгерістер енгізуге құқылы.

9.2. Егер Құпиялылық саясатының жаңа редакциясында өзгеше көзделмесе, жаңа құпиялылық саясаты сайтта орналастырылған сәттен бастап күшіне енеді.

 

Мақалалар:


Стоматологиялық клиникалар пациенттерінің мазасыздық деңгейін төмендетуге арналған ТОП-5 хош иіс

Ойланыңыз, 2019 жылы хош иістермен эмоционалды терапияның жаһандық нарығы 1,4 миллиард долларға ...
Тег «Далее»

Хош иіс маркетингінің басты құпиясы. Немесе неге хош иістер мінсіз жұмыс істейді?

Иіс сезу-бұл ең көне сезім, сондықтан ол триллион түрлі иістерді ұстай алады ...
Тег «Далее»

Хош иіс-сатушы және хош иістің бизнеске әсер етудің тағы 9 тәсілі.

Бизнесіңізді жақсарту үшін жұмыс жасағанда, ұзақ иістер сияқты маңызды бөлшектерді жіберіп алу ...
Тег «Далее»